Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 21-06-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/06/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 21-06-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 
  2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ για το έργο « Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Ναυπάκτου »
  3. Έγκριση του από 15/06/2022 2ο Πρακτικό  του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ).
  4. Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011465843) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Ε.Ε.
  5.  Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας» της αναδόχου τεχνικής εταιρείας Ε.ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..
  6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την  εκδήλωση εγκαινίων του Ψηφιακού Θεματικού Μουσείου αφιερωμένου στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 36Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 21-06-2022.pdf