Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 11-07-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
11/07/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 11-7-2022 και ώρα 12:00 σε  Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  • Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού  προσωπικού  έτους   2023.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 39Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 11-07-2022.pdf