Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 19-07-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
19/07/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 19-7-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Α ΦΑΣΗ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-5) 
  2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ»
  3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
  4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για πραγματοποίηση  εκδήλωσης.
  5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για πραγματοποίηση  εκδήλωσης ΤΚ Γαλατά.
  6. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας
  7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 41Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 19-07-2022.pdf