Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου στις 29-07-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2022 - 20:00
Δ.Ε.: 
Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΣΥΓΚΛΗΣΗ 29-7-2022.pdf
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Παρασκευή, 29-7-2022, και ώρα 20:00 σε δια ζώσης συνεδρίαση της κοινότητας Ναυπάκτου, στο Δημοτικό κτίριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021(Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αρ. πρωτ. 2678/2021/30-5-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα : «Διαβίβαση αίτησης κατοίκων για κατασκευή σκάλας στην Πάροδο Σιαμαντά με τη Θέρμου».
 2. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αρ. πρωτ. 11383/16-6-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα : «Διαβίβαση αιτήματος επί της οδού Στουδίτη της περιοχής «Δένδρο» της κοινότητας Ναυπάκτου».
 3. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αρ. πρωτ. 11330/2021/8-6-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα : «Φύλαξη σκύλων».
 4. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 13497/6-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα : «Διαβίβαση αιτήσεως της αιτήσεως του Κόκλα Γεωργίου για την κατάληψης οδοστρώματος ολιγόωρης διακοπής κυκλοφορίας στην Οδό Βαρδακούλα από Ιατρικό Κέντρο έως Μουσείο Φαρμάκη από 07:30 έως 10:30 για δύο ημέρες από την απόφαση που θα παρθεί».
 5. Έκφραση γνώμης για το υπ΄αριθμ. 12013/16-6-2022 αίτημα των κατοίκων Αγελάου με θέμα : «Να προχωρήσει η διαδικασία χαρακτηρισμού και απόδοσης του τμήματος της οδού Αγελάου ως πεζόδρομος».
 6. Έκφραση γνώμης για το υπ΄αριθμ. 11911/21-6-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα «Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αίτηση του κ. Κουτρουμάνη Δημήτριου που αφορά συντήρηση Δημοτικής οδού στη θέση ΣΑΙΤΑ».
 7. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 2419/19-2-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα : «Αγορά οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο των Αγίων Αποστόλων και διευκρινήσεις περί διαχείρισης κοιμητηρίων».
 8. Διατύπωση πρότασης για το θέμα «Τραπεζοκαθίσματα στην περιοχή λιμανιού». (εισηγητής κος Λομβαρδέας Παναγιώτης).
 9. Διατύπωση πρότασης για το θέμα «Δυνατότητα να κλείνει ο δρόμος στο λιμάνι από Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή απόγευμα». (εισηγητής κος Λομβαρδέας Παναγιώτης).
 10. Διατύπωση πρότασης για το θέμα «Αμιαντοσωλήνας από πλατεία μέχρι λιμάνι» (εισηγητής κος Σιαμαντάς Θεόδωρος).
 11. Διατύπωση πρότασης για το θέμα «Ξενία – ενημέρωση για τα έργα» (εισηγητής κος Σιαμαντάς Θεόδωρος).

 

Η πρόεδρος της

Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη