Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας ΣΤΙς 01-08-2022 (Κατεπείγουσα)

Ημ/νία Τέλεσης: 
01/08/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε την Δευτέρα  1-8-2022 και ώρα 14:15  σε κατεπείγουσα  Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας (1 ΔΕ Οδηγού).

 

Το θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 43Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 1-08-2022 κατεπείγουσα.pdf