Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 04-08-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
05/08/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 05-08-2022 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις της υπ’ αρ.375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Υλοποίηση πρόσθετων πολιτιστικών εκδηλώσεων  Δήμου Ναυπακτίας  στη Δ.Ε Αποδοτίας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών πραγματοποίησης των εκδηλώσεων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 20Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 5-8-2022.pdf