Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 05-08-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
05/08/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε την Παρασκευή 05-08-2022 και ώρα 13:00  σε κατεπείγουσα  Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  • Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  • Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών πραγματοποίησης των εκδηλώσεων.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 45Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 05-08-2022 κατεπείγουσα.pdf