Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 22-08-202

Ημ/νία Τέλεσης: 
22/08/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 22-08-2022 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 14:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), των 429/13-3-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με  τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμό τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2022.
  2. Πληρωμή 14ου λογαριασμού του έργου «Δημιουργία διαμόρφωση πολιτιστικού μονοπατιού καστρόπολης Ναυπάκτου», μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης και αναμόρφωση Π/Υ (τροποποίηση τεχνικού προγράμματος)

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα ως προς το 1ο θέμα προκειμένου να δημοσιευτεί εγκαίρως (μέχρι 31-8) η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για την χρήση χώρου της εμποροπανήγυρης και ως προς το 2ο θέμα για την ομαλή διεξαγωγή του έργου, λόγω της μη έγκαιρης χρηματοδότησής του από το Πράσινο Ταμείο.

 

                                 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                     Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 21Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 22-8-2022 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.pdf