Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 22-08-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
22/08/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε την Δευτέρα 22-08-2022 και ώρα 12:00  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  • Πληρωμή 14ου λογαριασμού του έργου «Δημιουργία διαμόρφωση πολιτιστικού μονοπατιού καστρόπολης Ναυπάκτου», μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης και αναμόρφωση Π/Υ (τροποποίηση τεχνικού προγράμματος)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για την ομαλή διεξαγωγή του έργου, λόγω της μη έγκαιρης χρηματοδότησής του από το Πράσινο Ταμείο.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 48Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 22-08-2022 κατεπείγουσα.pdf