Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Μηνός Ιουλίου 2022