Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 06-09-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
06/09/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 6-9-2022 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 14:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης αιγίδας του Δήμου Ναυπακτίας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω ημερομηνιών πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σιμάκης Γεώργιος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 23Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 06-09-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.pdf