Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 09-09-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
09/09/2022 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 09-09-2022 και ώρα 12:30 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Πληρωμή 1ου λογαριασμού του έργου «κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης στίβου στο Αντίρριο», μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης και αναμόρφωση Π/Υ (τροποποίηση τεχνικού προγράμματος)
  2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 52Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 09-09-2022.pdf