Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 13-09-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
13/09/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 13-9-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού και 2ου  Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 1ου υποέργου «Αστική ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου» της πράξης «Αστική ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου»
  2. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 4ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» . 
  3. Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα  μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.
  4. Εξειδίκευση πίστωσης υλοποίησης  πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Ναύπακτο.
  5. Επικαιροποίηση της αρ. 235/2022 απόφασης ΔΣ ως προς την ημερομηνία και τον τόπο.
  6. Εξειδίκευση πίστωσης για δράση τουριστικής προβολής του Δήμου Ναυπακτίας.
  7. Εξειδίκευση πίστωσης σχετικά με υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις ΔΕ Αποδοτίας & Πλατάνου.
  8. Εξειδίκευση πίστωσης σχετικά με υλοποίηση  εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 451ης επετείου της Ναυμαχίας.
  9. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις   διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την επιχορήγηση του αθλητικών σωματείων «ΟΜΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» και «Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
  10. Αίτημα για έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας. 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 54Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 13-09-2022 -.pdf