Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 15-09-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
15/09/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε την  Πέμπτη 15-09-2022 και ώρα 13:00  να προσέλθετε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το  εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση Κανονισμού Οργάνωσης & Λειτουργίας της παραδοσιακής  Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι επειδή έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και επειδή από την κατηγοριοποίηση των βιομηχανικών ειδών προκαλείται σύγχυση και δυσφορία στους εμπόρους όσον αφορά τις δηλώσεις προτίμησης θέσεων και των χορηγηθησόμενων αδειών, προκειμένου να δηλώσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι έμποροι τις θέσεις προτίμησής τους, κρίνεται σκόπιμη η παρούσα τροποποίηση, η ολοκλήρωση της οποίας πρέπει να γίνει το τάχιστο δυνατόν, έτσι ώστε να εξομαλυνθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και ακολούθως να απλοποιηθεί το έργο της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.

 

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σωκράτης Παπαβασιλείου

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 12Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 15-09-2022.pdf