Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 15-09-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
15/09/2022 - 13:30
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 15-9-2022 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:30 και ώρα λήξης 14:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της αείμνηστης ηθοποιού Ειρήνης Παπά (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
  2. Τροποποίηση Κανονισμού Οργάνωσης & Λειτουργίας της παραδοσιακής  Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα ως προς το 1ο θέμα λόγω του αιφνίδιου θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού και ως προς το 2ο θέμα λόγω του ότι επειδή έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και επειδή από την κατηγοριοποίηση των βιομηχανικών ειδών προκαλείται σύγχυση και δυσφορία στους εμπόρους όσον αφορά τις δηλώσεις προτίμησης θέσεων και των χορηγηθησόμενων αδειών, προκειμένου να δηλώσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι έμποροι τις θέσεις προτίμησής τους, κρίνεται σκόπιμη η παρούσα τροποποίηση, η ολοκλήρωση της οποίας πρέπει να γίνει το τάχιστο δυνατόν, έτσι ώστε να εξομαλυνθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και ακολούθως να απλοποιηθεί το έργο της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.

 .

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σιμάκης Γεώργιος

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 26Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 15-09-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.pdf