Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 20-09-2022 (Κατεπείγουσα δια Περιφοράς)

Ημ/νία Τέλεσης: 
20/09/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 20-9-2022 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 14:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Παραχώρηση χρήσης  αθλητικών χώρων ως «έδρα» (γηπεδότητα) σε αθλητικούς συλλόγους / σωματεία για τη διεξαγωγή αγώνων Τοπικού ή Περιφερειακού Πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 (ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ). (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 .

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σιμάκης Γεώργιος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 27Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ 20-09-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.pdf