Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 27-09-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
27/09/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 27-9-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ Πλατάνου για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής».
  2. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου Α/Α 1 της πράξης 5003291, με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) Άνω Χώρας».
  3. Έγκριση για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση – Ανάδειξη της πλατείας Τζαβελλαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου».
  4. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ»
  5. Γνωμοδότηση για την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ».
  6. Έγκριση Έκδοσης τριών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 58Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 27-9-2022.pdf