Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 04-10-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
04/10/2022 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 4-10-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση IV/29.09.2022 πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 169932).
  2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
  3. Εξέταση αιτήματος Β. Ασημακοπούλου για αποζημίωση.
  4. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 59Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 04-10-2022.pdf