Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 11-10-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
11/10/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 11-10-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
  2. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ»
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας που αφορούν την «1η & 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΕΤΩΝ».
  4. Έγκριση  πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 2022-2023»
  5. Έγκριση  για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης  του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Α ΦΑΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-5) 
  6. Λήψη απόφασης για εκδήλωση προς τιμήν του Ναυπάκτιου ζωγράφου Γιάννη Αρτινόπουλου
  7. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων  για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έτους 2021.  
  8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
  9. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης K.T.E.O.
  10. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 60Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 11-10-2022.pdf