Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 18-10-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
18/10/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 18-10-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης / του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0035993872 με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 499.500,00 Ευρώ.
  2. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) για την στέγαση της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΘΩΝ» (Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Μαγειρείο).
  3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και Καθορισμός των όρων Διακήρυξης.
  4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του  ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.  Π.Ε. Αιτωλ/νίας).
  5. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
  6. Αποζημίωση ιδιώτη.
  7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης τριών λογαριασμών αναφορικά με εξόφληση έργων προς τη ΔΕΔΔΗΕ.
  8. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας σε συνέδριο με τίτλο: Από το Lepanto στο Παρίσι.
  9. Διοργάνωση μουσικής παράστασης – αφιερώματος για τα 100 χρόνια μνήμης από τη Μικρασιατική καταστροφή.
  10. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 61Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 18-10-2022.pdf