Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 25-10-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
25/10/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 25-10-2022 και ώρα 13:00 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Σηματοδότηση και Βελτίωση υφισταμένων αναρριχητικών μονοπατιών»
  2. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Δημοτικής οδού στο  Αντίρριο»
  3. Καθορισμός όρων Δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικής αγροτικής έκτασης δέκα, (10,00) στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση Παναγιά της Κοινότητας Γαλατά.
  4. Καθορισμός όρων Δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικής αγροτικής έκτασης 40,851 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση Μπούκα Σάλτσινα της Κοινότητας Γαλατά.
  5. Καθορισμός όρων Δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικής αγροτικής έκτασης 39,332 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση Καπνόριζες της Κοινότητας Γαλατά.
  6. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 63Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 25-10-2022.pdf