Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 31-10-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
31/10/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 31-10-2022 και ώρα 12:00 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  • Αποδοχή χρηματοδότησης για την ένταξη του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας Έτους 2022.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 64Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 31-10-2022.pdf