Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 02-11-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
02/11/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 2-11-2022 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας ειδικής δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις της υπ’ αρ.375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της άμεσης ανάγκης φιλοξενίας των παιδιών.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 32Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ 2-11-2022.pdf