Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Μηνός Σεπτεμβρίου 2022