Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18-11-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
18/11/2022 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε την  Παρασκευή 18-11-2022  και ώρα 12:00 να προσέλθετε σε Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,7 MW της ΄΄PK ENERGY IKE΄΄ στη θέση ΄΄Γιδοβούνι ΄΄ των Δήμων Δωρίδας, Μακρακώμης και Ναυπακτίας των νομών Φωκίδας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα.
  2. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή, λειτουργία και τερματισμό λειτουργίας του Ελληνικού Τμήματος του Αγωγού EastMed (EastMed ή Έργο)-Ελληνικό Τμήμα.
  3. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών και  Επιπτώσεων για το έργο  «Συγκρότημα μονάδων παραγωγής ασφαλτομίγματος, Παραγωγής Σκυροδέματος και σπαστηροτριβείο» της ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε. που θα εγκατασταθεί στη θέση Αϋφαντή Κάτω Αφροξυλιάς της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας της ΠΔΕ της ΑΔΠΔΕΙ.
  4. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19300/27-10-2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ ΩΥΑΟΡ1Φ-89Ζ) του έργου: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ονομαστικής ισχύος 31,5 MW με ρύθμιση μέγιστης ισχύος 30ΜW, με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση Λυκότρυπες –Ασημοράχη – Στρογγυλοράχη των ΔΕ Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας RENEWALBLE SOURCES OF ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε.
  5. Εισήγηση για προσωρινή αναστολή λειτουργίας ποδηλατόδρομου Δήμου Ναυπακτίας.
  6. Εισήγηση για δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πάνου Ρήγα στο ΟΤ 177-178.
  7. Εισήγηση για δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Θ. Νόβα στο Ο.Τ. 168.
  8. Εισήγηση για τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο κοιμητήριο του Αγίου Στεφάνου.
  9. Εισήγηση για έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σωκράτης Παπαβασιλείου

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 14Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 18-11-2022.pdf