Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 18-11-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
18/11/2022 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 18-11-2022 και ώρα 13:00 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 68Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 18-11-2022.pdf