Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 22-11-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
22/11/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 22-11-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικαιροποίηση υλικού του Υποέργου «Δημιουργία και Εξοπλισμός Ψηφιακού Κέντρου Εμβαπτισμένης Πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπάκτου» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011466475.
  2. Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα  μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.
  3. Αίτημα συμβιβασμού κατάργησης δίκης.
  4. Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.                        

                                                                                                 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 69Η ορθή επανάληψη ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 22-11-2022.pdf