Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 21-11-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/11/2022 - 18:05
Παρατηρήσεις: 

Για να παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση, πατήστε εδώ.

Σας προσκαλούμε την  Δευτέρα 21-11-2022  και  ώρα  18:05   να προσέλθετε για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος του νέου τοπικού προγράμματος LEADER. (εισηγητής κ. Δήμαρχος )
 2. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας ποδηλατόδρομου Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 3. Δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πάνου Ρήγα στο ΟΤ 177-178. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 4. Δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Θ. Νόβα στο Ο.Τ. 168. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 6. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 7. Καθορισμός  των συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 8. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και τον καθορισμό τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 9. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών  έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 10. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 11. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 12. Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 13. Καθορισμός τέλους διαφήμισης  έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 14. Καθορισμός  συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 15. Αποδοχή της με Α.Π 20.060/27-09-2022, αίτησης της κ. Χριστίνας Καραπαπά του Γερασίμου σχετικά για  λύση μίσθωσης ακινήτου-κτιρίου, (Κ.Υ.Ε), Κοινότητας Γαβρολίμνης. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 16. Αίτηση για μείωση μισθώματος για το έτος 2023 δημοτικού διώροφου κτίσματος που λειτουργεί ως Ξενώνας στην Κοινότητα Ελατούς Δ.Ε Αποδοτίας (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 17. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΝ έτους 2023. (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
 18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με το νόμιμο αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετάσχει ως Πρόεδρος στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων. (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 19. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,7 MW της ΄΄PK ENERGY IKE΄΄ στη θέση ΄΄Γιδοβούνι ΄΄ των Δήμων Δωρίδας, Μακρακώμης και Ναυπακτίας των νομών Φωκίδας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 20. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EastMed-Ελληνικό Τμήμα. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 21. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών και  Επιπτώσεων για το έργο  «Συγκρότημα μονάδων παραγωγής ασφαλτομίγματος, Παραγωγής Σκυροδέματος και σπαστηροτριβείο» της ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε. που θα εγκατασταθεί στη θέση Αϋφαντή Κάτω Αφροξυλιάς της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας της ΠΔΕ της ΑΔΠΔΕΙ. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 22. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 193001/27-10-2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ ΩΥΑΟΡ1Φ-89Ζ) του έργου: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ονομαστικής ισχύος 31,5 MW με ρύθμιση μέγιστης ισχύος 30ΜW, με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση Λυκότρυπες –Ασημοράχη – Στρογγυλοράχη των ΔΕ Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας RENEWALBLE SOURCES OF ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 23. Μετατόπιση επίτονου ιστού ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Αντιρρίου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 24. Τοποθέτηση  φωτιστικών στην Σμην. Λαουρδέκη (πάροδος 5). (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 25. Τοποθέτηση  φωτιστικού στον Άνω Πλατανίτη. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 26. Μετατόπιση στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Αράχωβας. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 27. Ηλεκτροδότηση του έργου Κατασκευή Του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 28. Αποδοχή εγκριτικής απόφασης  Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά με τα ΠΑγΟ περιόδου 2022-2023– Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΠΦΑ – Έγκριση καταβολής αντιτίμου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 29. Έγκριση προγράμματος χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 30. Παροχή γνωμοδότησης για Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχ. έτους 2023-2024. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 36Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 21-11-2022.pdf