Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 06-12-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
06/12/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 06-12-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός  τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2023.
  2. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος»
  3. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Εκσυγχρονισμός Αναρριχητικού Πεδίου».
  4. Διάλυση σύμβασης και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός πεζοπορικών διαδρομών στην Δ.Ε Αποδοτίας».
  5. Παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄ Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας΄΄ της αναδόχου τεχνικής εταιρίας Ε.ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
  6. Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.
  7. Διάλυση σύμβασης και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παραλαβής του έργου ΄΄Εκσυγχρονισμός πεζοπορικών διαδρομών στην ΔΕ Αποδοτίας΄΄
  8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
  9. Έγκριση του από 02-12-2022  2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)

  1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 72Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 06-12-2022.pdf