Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 02-12-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
02/12/2022 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 02-12-2022 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας  δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα λήξης 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις της υπ’ αρ.375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Επικαιροποίηση παραχώρησης δωρεάν της χρήσης του κτηρίου και του οικοπέδου του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου επ΄ αορίστου, στην 6ης Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα RRF «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης (Κωδικός έργου:16755) του ΤΑΙΠΕΔ για Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση του Κ.Υ. Ναυπάκτου»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης