Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 16-12-2022 (Κατεπείγουσα)

Ημ/νία Τέλεσης: 
16/12/2022 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 16-12-2022 και ώρα 10:00 σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  • Ανάθεση για την Προμήθεια καυσίμων μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 107/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ναυπακτίας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της άμεσης ανάγκης εφοδιασμού των οχημάτων – μηχανημάτων με καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων.

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 75Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 16-12-2022 κατεπείγουσα.pdf