Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 21-12-2022 (Ισολογισμός)

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/12/2022 - 17:15
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε την  Τετάρτη  21-12-2022   και  ώρα  17:15  να προσέλθετε για την πραγματοποίηση  Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 38Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 21-12-2022 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf