Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 27-12-2022

Ημ/νία Τέλεσης: 
27/12/2022 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 27-12-2022 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «επισκευή Συντήρηση Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου και Προαυλίων χώρων Σχολείων»
  2. Έγκριση του από 30-11-2022 πρακτικό ( 1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού «AΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑ Δ Ε ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (ολοκληρώθηκε 22-12-2022).
  3. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου Α/Α 1 της πράξης 5003291, με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) Άνω Χώρας».
  4. Εξειδίκευση πίστωσης για  δαπάνη σύνταξης:  «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
  5. Ορισμός υπολόγου ΔΕΔΔΗΕ
  6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού τελών ΚΤΕΟ.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 77Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 27-12-2022 .pdf