Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 03-01-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
03/01/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 03-01-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2022-2023-2024 – ΤΜΗΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.
  2. Ορισμός εξωτερικού εξειδικευμένου επιστήμονα, σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 3, Ν.4412/2016, που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 01Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 03-01-2023 .pdf