Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 17-01-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
17/01/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 17-01-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 02Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 17-01-2023.pdf