Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Μηνός Δεκεμβρίου 2022