Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 30-01-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
30/01/2023 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 30-01-2023 και ώρα 12:00 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 05Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 30-01-2023.pdf