Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30-01-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
30/01/2023 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε την  Δευτέρα 30-01-2023 και ώρα 12:30 να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση  κυκλοφοριακής μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της ΠΕΟ 48ΗΣ.

 

 

 

Ο Πρόεδροςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σωκράτης Παπαβασιλείου

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 2Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 30-01-2023.pdf