Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας δτις 31-01-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
31/01/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 31-01-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ.374/30-05-2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ
  2. Έγκριση προϋπολογισμού  έτους 2023 κληροδοτήματος ΔΗΜ. ΠΛΟΥΜΗ
  3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 κληροδοτήματος Λ.& Π. ΤΣΩΝΗ.
  4. Έγκριση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Κατασκευή προτύπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας του Δήμου Ναυπακτίας».
  5. Έγκριση κίνησης οχήματος

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 06Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 31-1-2023.pdf