Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προυπολογισμού - Απολογισμού Εσόδων-Δαπανών Έτους 2021