Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 14-02-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
14/02/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 14-02-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τεύχους εκπόνησης μελέτης «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων κοινότητας Κλεπάς Δήμου Ναυπακτίας».
  2. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τα έργα «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
  3. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τα έργα  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
  4. Ενημέρωση σχετικά με επιτροπή παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός πεζοπορικών διαδρομών στην Δ.Ε Αποδοτίας».
  5. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης K.T.E.O.
  6. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης μετάβασης οχήματος προς Πάτρα.
  7. Έγκριση Έκδοσης τεσσάρων Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 09Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 14-02-2023.pdf