Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 21-02-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/02/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 21-02-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού Ι – ΤΜΗΜΑ B Επισκευή ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου (συστημικός αριθμός 178283), ΤΜΗΜΑ C Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου (συστημικός αριθμός 178284) και ΤΜΗΜΑ I Εργασίες φανοποιίας (αριθμός 178290), της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων».
 2. Έγκριση πρακτικού Ι/10.02.2023 και ΙΙ/10.02.2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού – ΟΜΑΔΑ Α Επισκευή και συντήρηση επιβατικών και δικύκλων (συστημικός αριθμός 178282), της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων».
 3. Έγκριση πρακτικού Ι/13.02.2023 και ΙΙ/13.02.2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού – ΟΜΑΔΑ D Επισκευή και συντήρηση οχημάτων μεταφοράς προσώπων (συστημικός αριθμός 178285), της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων».
 4. Έγκριση πρακτικού Ι/10.02.2023 και ΙΙ/10.02.2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού – ΟΜΑΔΑ Ε Επισκευή και συντήρηση απορριμματοφόρων σαρώθρων καλαθοφόρων (συστημικός αριθμός 178286), της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων».
 5. Έγκριση πρακτικού Ι/10.02.2023 και ΙΙ/10.02.2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού –ΟΜΑΔΑ F Επισκευή και συντήρηση φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών, ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων ≤3,5 ton (συστημικός αριθμός 178287), της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων».
 6. Έγκριση πρακτικού Ι/10.02.2023 και ΙΙ/10.02.2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού – ΟΜΑΔΑ G 3,5ton ≤ Επισκευή και συντήρηση φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών, ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων ≤ 12ton (συστημικός αριθμός 178288), της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων».
 7. Έγκριση πρακτικού Ι/13.02.2023 και ΙΙ/13.02.2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού – ΟΜΑΔΑ H Επισκευή και συντήρηση φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών, ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων ≥12 ton (συστημικός αριθμός 178289), της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων».
 8. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς»  για τα έτη 2023 – 2024, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση του φιλανθρωπικού – θρησκευτικού σωματείου «Σύλλογος Αιμοδοτών Ναυπάκτου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
 10. Εξειδίκευσης πίστωσης για διοργάνωση θεατρικής παράστασης.
 11. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών για την δαπάνη μετάβασης οχήματος του Δήμου στην Πάτρα.
 12. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών για τις δαπάνες μετάβασης οχημάτων του Δήμου στην Αθήνα.
 13. Κίνηση οχήματος.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 10Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 21-02-2023.pdf