Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 28-02-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
28/02/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 28-02-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση πρακτικού Ι/20.02.2023 και ΙΙ/20.02.2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού – ΟΜΑΔΑ J Επισκευή και συντήρηση ελαστικών (συστημικός αριθμός 178292), της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων».

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 11Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 28-02-2023.pdf