Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού - Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναύπακτου 2023