Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 07-03-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
07/03/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 07-03-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
  2. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ναυπακτίας έτους 2023.
  3. Παραλαβή τμήματος β) «Στατική μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Περίστας» (που συμπεριλαμβάνει τα τεύχη δημοπράτησης και τα Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ.) της μελέτης «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 2ο : Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας».
  4. Δημιουργία Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη Σύνταξη Μελέτης σχετικά με την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της με Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ: Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 241, Κωδικός 01.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 12Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 07-03-2023.pdf