Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 08-03-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
08/03/2023 - 18:35
Παρατηρήσεις: 

Για να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση, πατήστε εδώ. 

Σας προσκαλούμε την  Τετάρτη  08-03-2023  και  ώρα  18:35  να προσέλθετε για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 2. Επιλογή διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων κοινότητας Κλεπάς Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 3. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 4. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ" (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 5. Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης / του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011466048) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 6. Αναγκαιότητα ονομασίας οδού στην περιοχή  Παλαιοπαναγιά (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 8. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ναυπακτίας έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 9. Απευθείας εκμίσθωση από το Δήμο Ναυπακτίας του ισογείου κτίσματος της κοινότητας Γαβρολίμνης, εμβαδού 82,28 τ.μ., για την λειτουργία του ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 10. Απόδοση μισθωμάτων στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή του  Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 11. Αντικατάσταση υπευθύνου λογαριασμών ταμειακής Διαχείρισης Διαθεσίμων με πρόθεμα (26) της Τράπεζας της Ελλάδος. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 12. Έγκριση  επέκτασης του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ και παράτασης των συμβάσεων. (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 13. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023. (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 14. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια  του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023. (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου μας. (Ενός (1)  ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών). (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 16. Εγκριση σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης  πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Ναυπακτίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΥΠ.ΠΟ.Α και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - Γ ΦΑΣΗ» & ορισμός μελών παρακολούθησης. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 17. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας  οικονομικού έτους 2021. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 18. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου  25ης   Μαρτίου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 19. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παρασκευής. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 20. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Αυγούστου 2023 στη Ναύπακτο,  του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 21. Έκθεση Παροχής Γνώμης Επιτροπής Παρ.6 άρθ,199 Ν.3463/06 (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 22. Διαγραφή παιδιού από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς . (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 23. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΤΚ Καλαβρούζα. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 24. Ορισμός αιρετού μέλους της αντιπολίτευσης για την Πολιτική Προστασία.  (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 09Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 08-03-2023.pdf