Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 21-03-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/03/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση - αποδοχή της υπ’ αριθμόν 5/2023 μελέτης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου».
  2. Έγκριση Έκδοσης ενός Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ.
  3. Εισήγηση επί της υπ’ αρ. Α352/2022 απόφασης του Δ/κού Εφετείου Πατρών.
  4. Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 14Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 21-03-2023.pdf