Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 29-03-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
29/03/2023 - 18:30
Παρατηρήσεις: 

Για να Παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση πατήστε εδώ.

Σας προσκαλούμε την  Τετάρτη  29-03-2023  και  ώρα  18:30  να προσέλθετε για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».  (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011467847, στο Τοπικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών κοινοτήτων CLLD». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 3. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.)  και 2ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 5. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.)  και 2ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 6. Έγκριση Παράτασης των Εργασιών του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011467847, στο Τοπικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών κοινοτήτων CLLD». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους» (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 9. Απολογισμός  Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Ναυπακτίας έτους 2022. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 10. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Ναυπακτίας έτους 2023. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 11. Μεταφορά της ημερομηνίας εορτασμού της 194ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 12. Παροχή δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών, για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. (εισηγητής κ. Ζορμπάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης