Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 04-04-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
04/04/2023 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 04-04-2023 και ώρα 14:00 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 22/2022 τεύχους εκπόνησης μελέτης «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Κοινότητας Κλεπάς Δήμου Ναυπακτίας», όπως επικαιροποιήθηκε λόγω αναπροσαρμογής του τκ για το έτος 2023.  
  2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
  3.  Αποδοχή των όρων επιχορήγησης του Δήμου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
  4. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης K.T.E.O.
  5. Εξέταση αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης Κακουρα Κων/νου
  6. Εξέταση αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης Αικ. Σερεμέτη
  7. Αίτηση έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 16Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 04-04-2023.pdf