Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 26-04-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/04/2023 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

 

Για να Παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση, πατήστε εδώ.

Σας προσκαλούμε την  Τετάρτη  26-04-2023  και  ώρα  18:00  να προσέλθετε για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 3. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αναθεώρηση (Τακτοποιητικός ως προς την Αρχική Σύμβαση, τακτοποιητικός ως προς την Σ.Σ & υπερσυμβατικός λόγω αναθεωρήσεων) του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 4. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αναθεώρηση (Τακτοποιητικός ως προς την Αρχική Σύμβαση, μειωτικός ως προς την Σ.Σ & υπερσυμβατικός λόγω αναθεωρήσεων) του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ Πλατάνου για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 6. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 5ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής προς χρήση τμήματος του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 10. Επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 11. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με το νόμιμο αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετάσχει ως Πρόεδρος στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 13. Ορισμός ελεγκτών, του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου  για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 14. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2023  (πυροπροστασία).  (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 15. Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2020 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 16. Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2021 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 17. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της 194ης Επετείου από την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς )
 18. Αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών του δήμου Ναυπακτίας λόγω προσαρμογής. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς )
 19. Λειτουργία τμήματος βρεφών στον 2ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 20. Εξειδίκευση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και την μοριοποίησή τους για την επιλογή των νηπίων-βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2023-2024. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 21. Μηνιαία καταβολή Τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2023-2024. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 22. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Μαθηματικών “2023 International Conference on Topology and Its Applications”.(εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 23. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων & Σωματείων Δήμου Ναυπακτίας  για το έτος 2023. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 24. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας, για τη συμμετοχή τους στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Δήμου Ναυπακτίας» . (εισηγητής κ. Ζορμπάς)
 25. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΤΚ Αράχωβας (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 26. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΤΚ Κλεπά (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς )
 27. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΤΚΔενδροχώρι (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης